Představujeme naše dodavatele

Farma Trněný Újezd

Je ekologicky hospodařící rodinná farma. Farma se rozkládá jihozápadně od Prahy v blízkosti Karlštejna a zčásti hospodaří v CHKO Český kras. Původní rodinný statek se nachází v Trněném Újezdě, nedaleko lomů zvaných Velká a Malá Amerika. Od dubna 2011 je celá farma registrovaná dle zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství. Na dodržování pravidel ekologického chovu zvířat a rostlinné výroby zde dohlíží Certifikační společnost KEZ o.p.s. První BIO certifikát vystavila v roce 2013 a každoročně jej obnovuje. Hospodaří tu na 220 ha půdy, přičemž zhruba polovinu tvoří orná půda a polovinu travní porosty. Zabývají se chovem masných plemen skotu, ovcí, prasat a drůbeže, a chovem a ustájením koní. Trvalé travní porosty slouží převážně jako pastviny pro zvířata a jako zdroj sena a senáže. Vlastní rostlinnou produkcí si tak zajišťují většinu krmiv. Kvalita je ve všech ohledech pro farmáře Radima Holovského na prvním místě.

Majitel farmy Radim Holovský říká: “Ekologie je pro mě výzva a chci dokázat její funkčnoset ve srovnání s konvencí.”

Farma Homolka

Martin Homola je dalším pokračovatelem tradice hospodářů. „Jsme rodinná farma. Na tomto statku naše rodina hospodařila již před rokem 1950, otec jej v restituci dostal zpět a dá se říct, že od té doby jej dáváme dohromady. Vystudoval jsem sice něco jiného, než zemědělství, ale k práci na farmě jsem měl vždy dobrý vztah. Tátovi jsem začal s prací v hospodářství pomáhat záhy, postupně jsem učil a v roce 2003 jsem se začal aktivně podílet na provozu naší farmy. V současnosti je na farmě chováno cca 30 ks mléčného skotu plemene Holštýn a Česká straka. Postupně holštýnku zpětně křížíme se strakou, protože ty se do našich extenzivnějších podmínek hodí mnohem lépe, ať již svou odolností, konverzí krmiv, tak i kvalitou produkovaného mléka. Krávy nadojí cca 5500 l mléka ročně a pracujeme samozřejmě na tom, aby se dojivost zlepšovala při zachování paramaterů kvality. Obhospodařujeme 80 ha půdy, z toho jsou 5 ha travní porosty na produkci sena a zbytek je orná půda. Zde pěstujeme pícniny a obilniny na krmení.“, stručně představil chovaná zvířata a farmu majitel.

Výrobky, které nejvíce chutnají zákazníkům dává farma do soutěže Regionální středočeská potravina a výsledky jsou vidět. V roce 2014 vyhrál Tučný měkký tvaroh v kategorii Sýr včetně tvarohu. V roce 2015 v kategorii Sýr včetně tvarohu vyhrály Provázky /pařený sýr jemně slaný/ a v roce 2016 v té samé kategorii vyhrál Zrající sýr /typu gouda, 4-6měsíční

 

Countrylifeloga

Společnost Country Life sídlí v Nenačovicích u Berouna, kde také funguje od roku 2003 ekologické centrum. Je největším dovozcem, obchodníkem s bioprodukty a jedním z největších obchodníků s produkty zdravé výživy v České republice. Ve velkoobchodu nabízí 2 500 výrobků, z toho bezmála 1 500 položek v biokvalitě. Sortiment zahrnuje trvanlivé a chlazené potraviny, ovoce a zeleninu, pečivo, ekologické čisticí prostředky a přírodní kosmetiku.

Countrylife provozuje ekofarmu, biopekárnu, restaurace a občerstvení a mnoho dalších aktivit….